top of page

Perheterapia

 

Perheterapia on koko perheen ammatillista auttamista erilaisissa pulmatilanteissa. Näitä voivat olla esim. perheen kehityskaareen liittyvät kriisit, vanhempien ero, perheenjäsenen sairastuminen tai mikä tahansa perheen tasapainoa järkyttävä tapahtuma. Terapiakäynneillä tavataan koko perhettä tai sen joitakin jäseniä sopimuksen mukaan. Se tähtää perheen toimivuuden lisäämiseen ja valmiuksiin ratkaista ongelmia toiminnallisen vaikuttamisen, asioiden tunnetason jakamisen, ajatuksellisen avartamisen ja kuulluksi tulemisen keinoin. Perheterapeuttinen viitekehys sisältää ajatuksen perheen suhteiden vuorovaikutuksellisuudesta, jota ymmärtämällä, tietoiseksi tekemällä ja hoitamalla voidaan edistää perheen hyvinvointia. Terapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta vuosia kestäviin tiiviisiin hoitosuhteisiin. Erikseen sovittaessa teen myös kotikäyntejä. Minulla on Kela-oikeudet perheterapiaan.

Vastaanotot:

Aatos Klinikka, Ajanvaraus: 010 325 4540, www.aatosklinikka.fi

Pikkujätti Kamppi, Ajanvaraus: 010 380 8000, www.pikkujatti.fi

 

Pariterapia

 

Terapian alkuvaiheessa selvitellään parin toiveita ja tavoitteita terapiaistunnoille. Joskus halutaan pohtia, ollako yhdessä vai eikö olla, onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle. Apua voidaan hakea myös siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Myöhempiä parisuhteen taitekohtia ovat mm. lasten murrosikä ja kotoa muutto. Puolisoiden kommunikaation toimimattomuus tai jumiutuminen, ikäkriisit, uskottomuus, lapsettomuus, riippuvuusongelmat tai parisuhdeväkivalta ovat yleisiä syitä hakeutua terapiaan.  Apua voi hakea yksinkin, mikäli kumppani ei ole motivoitunut tulemaan mukaan.

Pariterapeutilla on tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, parisuhteen vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta. Terapeutti antaa harvoin suoria neuvoja, mutta hän auttaa paria pohtimaan elämänsä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.  Terapeutti  tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, katsoo asioita ulkopuolisena, tasapuolisesti molempien puolisoiden sekä  mahdollisten lasten kannalta. Terapeutti on siten ei kenenkään ja kaikkien puolella.

Työskentelyn toivottu tulos on pariskunnan keskinäisen ymmärryksen, suhteen toimivuuden ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääntyminen. Vanhempien liitto on lasten ensisijainen malli parisuhteesta ja siksikin erityisen merkityksellinen. Terapian kesto voi vaihdella muutamasta käyntikerrasta pidempiin prosesseihin. Erikseen  sovitusti teen myös kotikäyntejä.
Pariterapiatapaamisten kesto on yleensä 90 min. Minulla on Kela-oikeudet pariterapiaan.

Vastaanotot:

Aatos Klinikka, Ajanvaraus: 010 325 4540, www.aatosklinikka.fi

Pikkujätti Kamppi, Ajanvaraus: 010 380 8000, www.pikkujatti.fi

 

Pienten lasten vanhempien uniohjaus

 

Tiesitkö, että suurimpaan osaan pienten lasten uniongelmista ja  yöheräämisistä  voidaan vaikuttaa unikoulun keinoin vauvan ollessa yli puolivuotias. Unikoulu perustuu koko perheen tilanteen kartoittamiseen, tietoon  lapsen uni-valverytmiin vaikuttavista tekijöistä ja vanhemmille annettuun ohjaukseen . Molempien vanhempien osallistuminen unikouluprosessiin on tärkeää. Tavoitteena on rauhoittaa koko perheen yöunet  ja auttaa vanhempia löytämään perheelle mahdollisimmat sopivat nukkumistavat. Jokainen perhe saa mukaansa yksilöllisen suunnitelman, miten toimia. Unikoulun aikana on mahdollisuus myös  puhelin- tai sähköpostikonsultaatioon. 

Vastaanotot:

Aatos Klinikka, Ajanvaraus: 010 325 4540, www.aatosklinikka.fi

Pikkujätti Kamppi, Ajanvaraus: 010 380 8000, www.pikkujatti.fi

Muut palvelut

 

Lasten ja nuorten terapioiden vanhempainohjaukset

Pakolaisuuden traumoihin liittyvät erityiskysymykset

Vastaanotot:

Aatos Klinikka, Ajanvaraus: 010 325 4540, www.aatosklinikka.fi

Pikkujätti Kamppi, Ajanvaraus: 010 380 8000, www.pikkujatti.fi

bottom of page